Generelt om haveforeningen Marienlund 1912

Haveforeningen Marienlund 1912  er en selvstændig haveforening med egen bestyrelse og vedtægter, men arbejder dog sammen men de 2 andre haveforeninger i området - Marienlund 1917 og Marienlund 1918.

Haveforeningen Marienlund 1912 består af 62 haver.

En kolonihaveparcel er på ca. 460 m2 og på denne grund, må der opføres et samlet bebygget areal på 40 m2, samt en overdækket terrasse på 10 m2.

Derudover må man opføre et drivhus på max. 10 m2.

I haveforeningen findes der ingen strøm, ingen toiletforhold, og ingen rindende vand, dog er der indlagt åvand til vanding i hver have.

Der findes drikkevand (kommunevand) på havegangene.

Kolonihaverne er ikke betegnet som bohaver, det vil sige, at man ikke må bo eller flytte ud i sin kolonihave.

Havesæsonen er 1. april – 30. september.

Kontingent for 2021 er   =   1.500,00 kr.