Vedtægter Marienlund 1912 rev. 3.7.2020

Vedtægter godkendt på generalforsamling den 29. august 2020.
Mangler dog endelig godkendelse af Midtjyllands Kreds den 23. november 2020