Vejledning om køb og salg af kolonihaver 2018

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2018