Et udpluk af foreningens byggeregler § 14

  • Det samlede bebyggede areal må max udgøre 25 kvm. inkl. udhus og redskabsrum. Højden må ikke overstige 3,5 m (udvendige mål). Herudover tillades max 10 kvm overdækket terrasse eller læplads, som opføres sammenbygget med kolonihavehuset.

 

  • Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med et skriftlig forslag (skitse) visende hvorledes lejeren har tænkt sig det udført og i hvilke materialer. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen.

          Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehus.

Byggeansøgning kan også lægges i postkassen i Solbærvej 11

vedtægter Marienlund 1912 - godkendt 29. august 2020